Your cart

Política de Venda i Cancel·lació/Devolució

Dret de Desistiment

A Maria Soler l’Art de la Conserva, els nostres clients tenen dret a desistir del contracte de compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini començarà a comptar des del dia en què el client rebi els productes.

Per exercir el dret de desistiment, el client ha de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Pot utilitzar el model de formulari de desistiment que posem a la seva disposició, tot i que el seu ús no és obligatori.

Conseqüències del Desistiment

En cas de desistiment per part del client, reemborsarem tots els pagaments rebuts, inclosos els costos de lliurament (amb l’excepció dels costos addicionals resultants de l’elecció per part del client d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a més tardar 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistiment.

Realitzarem aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, a menys que el client hagi disposat expressament el contrari i sempre que el client no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Ens reservem el dret de retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels productes, segons quina condició es compleixi primer.

El client ha de tornar-nos o lliurar-nos directament els productes sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a més tardar 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels productes abans que hagi conclòs aquest termini. El client assumirà el cost directe de devolució dels productes.

Excepcions al Dret de Desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  • Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • Béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • Béns que, després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

Informació Precontractual

Abans que el client quedi vinculat per un contracte a distància o un contracte celebrat fora de l’establiment, proporcionem de manera clara i comprensible la següent informació:

  • Les característiques principals dels productes.
  • La identitat de l’empresari.
  • L’adreça geogràfica en què l’empresari està establert i, quan escaigui, l’adreça geogràfica de la seu de l’empresari a càrrec del client.
  • El preu total dels productes, inclosos els impostos.
  • Els costos de lliurament i qualsevol altre cost addicional.
  • El termini de desistiment i les condicions, el procediment i el formulari tipus de desistiment.
  • La informació sobre l’existència d’una garantia legal de conformitat per als productes.

Garantia Legal

Tots els productes venuts a consumidors tenen una garantia legal de conformitat de dos anys des del lliurament. Si el producte no és conforme, el client pot optar entre la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada.

Per a qualsevol consulta o sol·licitud addicional, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre equip d’atenció al client a través de info@mariasoler.cat.

Envia'm un WhatsApp!
Parla directament amb la Maria Soler
mariasoler.cat
Hola!!! 👋🏻
En què et puc ajudar?

Saps què pots comprar per WhatsApp? Hi ha molts productes i és fàcil i ràpid 😉